Verwachtingen

Verwachtingen naar de ouders toe

Wat verwachten we?

 • goede omstandigheden waarin het huiswerk kan worden gemaakt : motiverende, ordelijke en rustige werkplek (binnen, uit de buurtvan radio, TV, computer, drukke activiteiten van andere kinderen, niet aan de keukentafel)
 • een positieve ingesteldheid ten aanzien van huiswerk , interesse tonen en aanmoedigen.
 • het kind aansporen om er tijdig aan te beginnen (30 min pauzeren na schooltijd en vervolgens starten)
 • elke dag samen met de (jongere) kinderen de opdrachten in de schoolagenda overlopen. In het 4de, 5de en 6de leerjaar is dit minder noodzakelijk, alhoewel het bij leerlingen met leermoeilijkheden nog erg nuttig kan zijn
 • al eens meeluisteren als het kind hardop leest, ook in de derde graad voor Frans.
 • controleren of het huiswerk gemaakt is. In het 4de, 5de en 6de leerjaar moet dit meer tot de verantwoordelijkheid van de leerling behoren; de leerling draagt zelf de consequenties ervan
 • in geval van problemen dit de volgende dag signaleren aan de leerkracht (mondeling of schriftelijk)
 • het kind aansporen om netjes en verzorgd te werken
 • het kind al eens de les overhoren, woordjes dicteren
 • reacties noteren bij het huiswerk
 • een stukje verantwoordelijkheid aan het kind laten, lukt het niet dan ingrijpen (het gaat hier wel om de werkhouding, niet om het inhoudelijke aspect van het huiswerk)
 • kritisch beoordelen wat het kind aankan, qua tempo. Eens de maximumtijd van het huiswerk is bereikt, is het kind klaar. Het is niet nodig een kind alle oefeningen te laten maken. De ouders moeten de tijdslimiet respecteren
 • richtlijnen geven om materiaal te helpen zoeken

Wat verwachten we niet?

 • Dat ouders het huiswerk van hun kind verbeteren
 • Dat ouders de problemen maar zelf moeten oplossen

Afdrukken E-mailadres

Contact Other

Contacteer ons
Kapellenstraat 43
9280 Denderbelle
Oost-Vlaanderen

Telefoon:

052/41-09-64

0496/08-11-12