Nieuws

Welkom in het nieuwe schooljaar 2017-2018 vakantieperiodes en verlofdagen

 

Wat fijn om iedereen terug te zien na 2 maanden vakantie! De kinderen werden onthaald door verschillende professoren bij wie ze experimenten konden uitvoeren. Ons jaarthema is dan ook “Iedereen Professor!”

Vandaag kwamen we binnen langs de voordeur en was iedereen welkom op de speelplaats voor de opening van het nieuwe schooljaar. Vanaf maandag 4 september gebruiken we opnieuw de toegang langs het fietsenpoortje zoals vorig schooljaar. De kinderen die naar de opvang komen tussen 7u en 8u, kunnen nog steeds langs de voordeur binnen.  Tante Annick draait de deur op slot om 8u. Ouders nemen afscheid aan het eerste poortje van de fietsenstalling. Een leerkracht vangt jullie kind op aan het tweede poortje. De kinderen verlaten ’s middags en ’s avonds de school zoals voorheen, langs de voordeur. Wie ’s middags naar huis gaat eten is opnieuw welkom vanaf 13u langs de nieuwe toegang.

We vragen ook jullie medewerking om ’s middags en ’s avonds bij het ophalen van de kinderen het voetpad voor de school vrij te maken om de (fiets)rijen vlot te laten doorkomen. Jullie kunnen gerust plaatsnemen in de rijweg naast de school tegen de muur. We doen ons best om tijdig te vertrekken.

Bij het begin van een nieuw schooljaar dienen er heel wat afspraken gemaakt te worden. We bieden jullie de kans om kennis te maken met de leerkracht en de werking van de klas waar zoon of dochter een heel jaar zal doorbrengen. Daarom nodigen we jullie uit voor een eerste oudercontact op dinsdag 5 september 2017. We starten om 19u voor de ouders van de kleuters. Om 20 u is er een gezamenlijk infomoment in de turnzaal  voor alle ouders en vervolgens zijn er de infomomenten voor de ouders in de lagere klassen. Wij rekenen zeker op uw  aanwezigheid die avond! In elke klas zal iemand van de ouderraad een warme oproep doen om nieuwe ouders te werven om zich te engageren als medewerker bij verschillende activiteiten.

We geven ook een brief mee met een overzicht van de prijzen die de school hanteert inzake drankjes en opvang. U krijgt ook nog de kans in te tekenen voor het fruit- en waterproject. Een keuzeblad met abonnementen wordt jullie vrijblijvend aangeboden.

Nog enkele ouders hebben de Wijzigingen in het schoolreglement 2017-2018 nog niet ondertekend (document reeds in juni meegegeven). Wil dit zo snel mogelijk in orde brengen op het oudercontact. Zolang dit document niet is ondertekend, is jullie kind niet ingeschreven in onze school.

Graag ook de Engagementsverklaring ondertekenen in de klassen van de gezinsoudsten. Hierin beloven zowel de leerkrachten als de ouders zich ten volle te engageren voor de opvoeding van de kinderen.

We hebben ook een update nodig van de persoonlijke contactgegevens van alle ouders. In de klas van de gezinsoudsten bevinden zich deze formulieren.

Wil ook het toestemmingsformulier “Mijn kind wordt ziek op school” invullen en zo spoedig mogelijk op school bezorgen.

Het CLB en schoolteam geven alvast preventief een brief mee ivm het behandelen van luizen bij de kinderen. Goed lezen en eventueel behandelen indien nodig.

Mevr. Annick Pots zal de ochtend-, middag- en avondopvang verzorgen vanaf 11 september 2017. De eerste week van het schooljaar zullen de lkr de opvangmomenten invullen.

We proberen dit jaar stipt te zijn wat betreft inschrijven en abonneren. Na een afgesproken datum zullen er geen bestellingen meer kunnen gebeuren. Uw begrip hiervoor. Gelieve alle brieven waarop ingetekend moet worden af te geven aan de klasjuf voor 8 september. Bedankt.

Ik wens iedereen een fijn schooljaar toe!              

 

Vakantieperiodes, facultatieve Verlofdagen en pedagogische conferenties voor het schooljaar 2017 – 2018

 Vrijdag 1 september : aanvang nieuwe schooljaar 2017 – 2018

Woensdag 11 oktober 2017 : facultatieve verlofdag

 Woensdag 25 oktober 2017 : pedagogische  conferentie (1)

 Van 28 oktober tot 5 november  2017 : herfstvakantie

 Van 23 december  2017 tot 7 januari 2018 : kerstvakantie

 Woensdag 10 januari 2018 : pedagogische conferentie (2)

 Van 10 tot 18 februari 2018 : krokusvakantie

 Woensdag 28 maart 2018 : pedagogische conferentie (3)

 Van 1 tot 15 april 2018 : paasvakantie

 Maandag 30 april 2018 : facultatieve verlofdag

 Dinsdag 1 mei  2018 : verlofdag : Feest van de Arbeid

 Donderdag 10 mei 2018 : verlofdag : Hemelvaartsdag

 Vrijdag 11 mei 2018 : verlofdag : Brugdag

 Maandag 21 mei 2018 : verlofdag : pinkstermaandag

 Zondag 27 mei 2018 : SCHOOLFEEST

 Woensdag 30 mei 2018 : facultatieve verlofdag

 Vrijdag 29 juni 2018 : laatste schooldag

 

 

 

 

 

Afdrukken E-mailadres

Contact Other

Contacteer ons
Kapellenstraat 43
9280 Denderbelle
Oost-Vlaanderen

Telefoon:

052/41-09-64

0496/08-11-12