Nieuws

Start nieuwe schooljaar 2021-2022

                                                                                             Denderbelle, 30 augustus 2021

Aan de kinderen  van De Bellewij en hun ouders,

Hopelijk hebben jullie kunnen genieten van een leuke vakantie. Wat zijn die 2 maanden snel voorbij ! We kijken er naar uit om iedereen terug te zien! Onze school ziet er prachtig uit met de nieuwe ramen en deuren. Ook de speelplaats kreeg een opknapbeurt. Jullie zullen wel zien!

Niet alle juffen zullen op post zijn en er zijn een aantal nieuwe gezichten. Onze kinderverzorgster Inge Van Goethem koos ervoor om minder te gaan werken. Zij wordt vervangen door Laure Meersman. Juf Lynn Geeraerts is tijdens de vakantie bevallen van een dochtertje, Renée. Proficiat! Juf Heidi Pauwels zal haar vervangen tot 25 oktober. Juf Annelies Laureys start in de 3de kleuterklas. Juf Els Bliki is in ziekteverlof. Juf Larissa De Vlieger zal haar vervangen. Juf Julie Dujardin zal 2 namiddagen in klas 4 juf Lutgarde vervangen en juf Luna Van Den Bossche geeft nog extra ondersteuning bij de kleuters. Verder zijn er geen wijzigingen in ons korps.

Wat gaat het nieuwe schooljaar brengen? Dat weet niemand. We laten ons verrassen en kiezen voor het jaarthema “De Kracht van Verbinden”. De eerste dagen werken we aan een verbindend klasklimaat. Boeken (die er al zijn!?) en schriften geven de leerkrachten van het lager pas vrijdag mee om te kaften.

Met deze brief, verstuurd via mail, willen we jullie inlichten over de start van het nieuwe schooljaar. Alle kinderen kunnen opnieuw naar school. We kunnen opnieuw samen leren, samen spelen, samen eten, … maar we moeten nog steeds enkele coronamaatregelen respecteren.  Ik zet enkele afspraken op een rijtje:

Coronamaatregelen - We starten met de absolute basisvoorwaarde : de veiligheid van alle leerlingen en personeel.

Extra-muros - De bib bezoeken, tweewekelijkse zwembeurten voor L1 en L2, 5 zwembeurten voor L3, L4, L5 en L6, sportieve Moev-activiteiten tijdens de lesuren, sportdagen, schoolvoorstellingen in CC De Biekorf, Museumateliers in het Begijnhof Dendermonde, openluchtklassen, leeruitstappen, schoolreizen voor de kleuters … kunnen opnieuw doorgaan. De eerste zwembeurt voor klas 1 en 2 is reeds op 2 september.

Externen - Leesouders en ouders die een gezelschapsspel willen begeleiden bij de kleuters zijn opnieuw welkom op school. We mogen opnieuw (groot)ouders inschakelen om kinderen te vervoeren. De chauffeur draagt een mondmasker.

Eerste schooldag – De eerste schooldag zal ook iets anders verlopen dan vorige jaren. We kunnen geen ouders toelaten in de klassen of in grote groep op de speelplaats tussen de kinderen. We verwachten iedereen tussen 8u10 en 8.25u. Voor de kinderen is er reeds een kennismaking met het jaarthema op de speelplaats. Wie graag zijn kind afzet op de eerste schooldag, volgt het circulatieplan en verlaat de school na afscheid nemen. De peuters en de kindjes van de eerste kleuterklas verwachten we vanaf 9u, dan is het niet meer zo druk. De ouders zetten hun kindje af en verlaten dan de speelplaats.

Voor- en naschoolse opvang – Mevrouw Annick Pots is vanaf de eerste schooldag opnieuw paraat vanaf 7u. en tot 18u ’s avonds. Zij verzorgt ook nog steeds het middagtoezicht.

Infoavond – De infoavond in elke klas gaat door op donderdag 2 september.  Voor de ouders van de kleuters is dit van 19u tot 20u, voor de ouders van de kinderen van de lagere school van 20u. tot 21u. We kunnen slechts 1 ouder per kind ontvangen. Alle ouders en leerkrachten dragen een mondmasker en gaan op de plaats van hun kind zitten. Voor de ouders van de kinderen van klas 5 en 6 geven de ICT-coördinator en leerkrachten belangrijke informatie ivm de Digisprong en de persoonlijke tablet. Meer uitleg ook over de typcursus tijdens de lesuren in klas 4, 5 en 6. De schoolinfo krijgen jullie van mij in een PowerPointpresentatie doorgemaild.

Communicatie – Dit jaar beperken we de papieren berichtgeving. Alle brieven naar ouders zullen, net zoals de maandelijkse facturen, per mail verzonden worden. Geef zeker de juiste contactgegevens door.

Documenten – We leggen op de infoavond een aantal documenten klaar, die ingevuld, aangepast of ondertekend moeten worden. Wil je eigen balpen meebrengen aub.

Alvast bedankt om dit snel in orde te brengen. 

We proberen dit jaar stipt te zijn wat betreft inschrijven en abonneren. Na een afgesproken datum zullen er geen bestellingen meer kunnen gebeuren. Uw begrip hiervoor. Gelieve alle brieven voor activiteiten waarop ingetekend moet worden en andere documenten af te geven aan de klasleerkracht voor 10 september. Bedankt.

Ik wens iedereen een fijn schooljaar toe!

 Schoolinfo door de directeur:

Download link
https://wetransfer.com/downloads/32b890c3d4c52bfb82b02b86e1c5824b20210902110828/9d41ea8ad4310a881dac7f915f9e22fa20210902110828/eeb4e6

Namens het team,

Kristine De Block, directeur  VB De Bellewij

 

Afdrukken