Zorgbeleid

Deel 1: Algemene visie

Deel 2: Het zorgcontinuüm
Alle zorginitiatieven op onze school kun je op een continuüm van zorg zetten. De elementen op het continuüm zijn hieronder in een bepaalde volgorde geplaatst. Als je het continuüm in leesvolgorde doorloopt, wordt de zorg almaar meer gericht en specifiek. Dit continuüm maakt het mogelijk de organisatie van het zorgbeleid te situeren.

Deel 3: Ouders als partner

Ouders zijn de eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van hun kind(eren). Daarom werkt de school op alle niveaus van het zorgcontinuüm samen met ouders. Bij de inschrijving van hun kind informeert de school de ouders over het pedagogisch project en het schoolreglement. De zorgbrede school informeert ouders tevens over de zorgvisie en de concrete uitwerking ervan in een zorgcontinuüm. De ouders geven relevante informatie over hun kind en de thuissituatie van hun kind. De ouders worden uitgenodigd om de zorgvisie te ondersteunen.
Gesprekken voeren met ouders, informatiebijeenkomsten organiseren en wederzijds schriftelijk communiceren, in een eenvoudige taal zorgen voor een vlotte informatiedoorstroming en een goede samenwerking met ouders.
Hedendaagse communicatietechnologie kan de informatiedoorstroming vergemakkelijken. Niet iedereen heeft toegang tot die communicatietechnologie. Onze school houdt daar rekening mee door de schriftelijke versie van het schoolreglement en informatiebrochure ter beschikking te stellen.

Afdrukken E-mailadres

Contact Other

Contacteer ons
Kapellenstraat 43
9280 Denderbelle
Oost-Vlaanderen

Telefoon:

052/41-09-64

0496/08-11-12