Realisatie van inschrijving

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school. Bij de inschrijving van nieuwe kleuters of leerlingen, wordt een infobrochure met schoolreglement (conform aan de wettelijke verplichtingen) aan de ouders overhandigd en wordt een woordje uitleg gegeven bij ons pedagogisch project en het schoolreglement. Tijdens een informatieavond bij het begin van het schooljaar worden evt de wijzigingen gecommuniceerd naar de ouders van de kleuters en de lagere schoolkinderen. Bij elke wijziging van het schoolreglement informeert het schoolbestuur de ouders schriftelijk of via elektronische drager over die wijziging en de ouders geven opnieuw schriftelijk akkoord. Indien de ouders zich met de wijziging niet akkoord verklaren, dan wordt aan de inschrijving van het kind een einde gesteld op 31 augustus van het lopende schooljaar. Bij het inschrijven van een leerling moet de ouder(s) een officieel document voorgelegd worden. Dit document moet de identiteit van het kind bevestigen en de verwantschap aantonen. Het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsbewijs van het kind zoals een SIS-kaart, een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister of een reispas, kunnen aan deze eis voldoen. De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school, tenzij de ouders zich met een wijziging van het schoolreglement niet akkoord verklaren.

Afdrukken E-mailadres

Contact Other

Contacteer ons
Kapellenstraat 43
9280 Denderbelle
Oost-Vlaanderen

Telefoon:

052/41-09-64

0496/08-11-12