Ouderraad 21 september 2017

Aanwezig:  Joris, Anke, Dimitri, Katrien, Dolf, Klaas, juf Lutgarde, juf Tabora, Stefaan, Christy, juf Kristine, Nele, Petra, Christine, Liesbet

verontschuldigd : ?

WELKOM aan de nieuwe leden Dolf, Christy, Stefaan en Joris: bedankt voor jullie engagement!

Algemeen:

Financiën

Klaas neemt deze taak op zich (praktische regeling met de bank is in orde). S

eerste aankoop : speeltuig.

Werkgroepen dit jaar

Kerstgebeuren (2 december): Klaas, Stefaan, Nele, Joris, Anke, Liesbet (Anke en Liesbet coördineren)

Schoolfeest (27 mei): Dolf, Christine, Petra, Dimitri, Katrien (Dimitri en Katrien coördineren)

Volgende vergadering zeker nog eens navragen bij de leden die nu verontschuldigd waren om bij een groepje aan te sluiten.


Activiteiten

  1. Flyeren kerstgebeuren: in de week van 13-17 november (systeem van vorig jaar: meegeven met de kinderen)
  2. 5 oktober: juffendag (attentie is in orde via juf Kristine)
  3. zaterdag 28 oktober: klusjesdag : voorbereiding van de ondergrond om een nieuw speeltuig te plaatsen.
  1. 27 januari: winterhappening Denderbelle: is in voorbereiding en probeert subsidies te verkrijgen om de kosten te drukken. Ouderraad zal opnieuw deelnemen. Volgende vergadering verder concreet bespreken.

Schoolnieuws & Varia
Schoolnieuws door Juf Kristine:

Veiligheid/zichtbaarheid in het verkeer (herfstvakantie)

Gezondheid (gezonde week- gewicht boekentas) (februari)

De school organiseert deze acties; maar vraagt ondersteuning van de ouders/ouderraad om er samen werk van te maken en onze kinderen mee op weg te helpen.

Als ouderraad hier over nadenken (bijvoorbeeld:ondersteunen  actie" Helm op Fluo top",  mee-organiseren van het fietsers/voetgangersexamen, gezonde lunch of gezonde tussendoortjes aanbieden, ...)… volgende vergadering nog eens bekijken.

 Varia     

23/11     18/1            29/3            14/6

 

 

Afdrukken