Ons pedagogisch project

Ons pedagogisch project

Als katholieke basisschool willen wij werken vanuit een vastliggend kader dat ons helpt ‘zorg’ te dragen voor de kinderen die ons worden toevertrouwd. Deze 5 opdrachten vormen een rode draad doorheen ons werk :
  • de schooleigen christelijke identiteit uitstralen
  • een degelijk en samenhangend onderwijsaanbod aanbieden
  • een stimulerend opvoedingsklimaat creëren en een doeltreffende aanpak realiseren
  • de ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg bevorderen
  • de school als gemeenschap en organisatie laten functioneren
In het opvoedingsproject van onze school, staan enkele waarden centraal om de vijf opdrachten van de katholieke basisschool handen, hart en voeten te geven. Deze waarden zijn: kwaliteit, persoonlijke ontwikkeling, respect, erkenning en waardering en zorgzaamheid. Het schoolteam wil deze schooleigen accenten in hun dagelijkse onderwijspraktijk, en in het bijzonder in de zorg, duidelijk zichtbaar maken en de volle aandacht geven. We vinden het ook belangrijk dat onze schoolkinderen en hun ouders deze waarden leren kennen.

Wat bedoelen wij met de gekozen waarden ?

Kwaliteit
De school wil graag kwaliteitsvol onderwijs aanbieden op maat van elk kind, rekening houdend met de mogelijkheden.

Persoonlijke ontwikkeling
Vanuit een positieve kijk willen we kansen nemen/geven/krijgen om verder te groeien en talenten te ontplooien.

Zorgzaamheid
Zorg dragen voor jezelf, elkaar en de omgeving. Voor ons een goede reden om het zorgbeleid verder uit te bouwen.

Respect
We willen graag ieders eigenheid respecteren daarom is het voor ons belangrijk dat we ook de schoolregels vanuit die visie verder vorm geven. Daarover is gesprek altijd mogelijk als het kan gebeuren op een eerlijke, beleefde manier.

Erkenning en waardering
In een positief en veilig klimaat willen we kinderen in hun groei erkennen en waarderen en hen laten voelen dat ze de moeite waard zijn.

Afdrukken E-mailadres

Contact Other

Contacteer ons
Kapellenstraat 43
9280 Denderbelle
Oost-Vlaanderen

Telefoon:

052/41-09-64

0496/08-11-12