Fase 0

De leerkracht zorgt voor een gestructureerde basisaanpak

  • Een heldere, doorzichtige en korte instructie is de basis van elk preventief handelen. De leerkracht heeft voldoende zicht op de voorkennis en werkt in functie van concrete, haalbare doelstellingen.  De leerlingen weten op voorhand wat er zal geleerd worden. De leerinhoud is in kleine stapjes gefaseerd. Er wordt gebruik gemaakt van herkenbare voorbeelden. Passende materialen, schema’s en stappenplannen kunnen de les ondersteunen. De leerkracht stelt veel vragen en tracht zoveel mogelijk leerlingen in het (klas)gesprek te betrekken. Instructie kan nu eens klassikaal, dan weer in kleinere groepjes. Sommige leerlingen hebben een verlengde instructie nodig.
  • Tijdens inoefenmomenten probeert de leerling de aangebrachte inhoud te vatten en aansluiting te vinden met datgene wat hij al kan. Er wordt gestart met gemakkelijke oefeningen. Succes ervaren bevordert de motivatie. De leerkracht bevraagt de leerlingen individueel en laat denkstappen verwoorden. Door het geven van feedback krijgen de kinderen te horen of iets goed of fout is. Tijdens deze eerste oefenfase gaat de leerkracht door tot zoveel mogelijk leerlingen de inhoud beheersen.
  • Kinderen moeten kansen krijgen tot zelfstandige verwerking om nieuwe inzichten te laten aansluiten bij de verworven kennis. Na een eerste inoefenfase werken de leerlingen aan een reeks opdrachten die herkenbaar zijn en aansluiten bij de opdrachten uit de instructiefase. Het geleerde wordt individueel, interactief of coöperatief verwerkt. De leerkracht observeert hierbij voortdurend de leerlingen en stuurt bij om afhaken en demotivatie te voorkomen. Voor tempovlugge leerlingen worden extra taken en een verbetersleutel voorzien.
  • De leerkracht evalueert samen met de leerlingen een eerste keer of de vooropgestelde doelen bereikt zijn

Afdrukken E-mailadres

Contact Other

Contacteer ons
Kapellenstraat 43
9280 Denderbelle
Oost-Vlaanderen

Telefoon:

052/41-09-64

0496/08-11-12