Engagement

Engagement van de school

Engagement rond differentiatie
Wij erkennen dat leerlingen verschillend zijn en hierdoor soms meer behoefte hebben aan bepaalde taken dan andere leerlingen. Omwille van deze verscheidenheid willen we dan ook differentiëren. Zwakkere leerlingen worden wat meer gestuurd en krijgen huiswerk gericht op ‘het verwerken en inoefenen van leerinhouden’, terwijl sterkere leerlingen een taak krijgen die gericht is op ‘gewoontevorming’ of op ‘zelfstandig werken’. Uiteraard is het wel de bedoeling dat ook deze zwakkere leerlingen zelfstandig leren werken. Daarom zullen we ook niet altijd differentiëren, alleen maar als het nodig is.

Engagement rond zelfstandig werken
We vinden het als team heel belangrijk dat onze leerlingen zelfstandig leren te werken. Zelfstandig werken is geen synoniem van individueel werken en kan dus ook per twee of meerdere leerlingen samen (groepsopdrachten). Het is de bedoeling dat zij hierin leren plannen, organiseren, uitvoeren en zichzelf evalueren. Via de aanzetten in de klas stimuleren wij onze leerlingen om thuis verder zelfstandig te werken. We kiezen onze huiswerkopdrachten dan ook zo uit dat we deze doelstellingen kunnen bereiken.

Engagement i.v.m. leren leren
Als schoolteam vinden wij het heel belangrijk dat een leerling een werkattitude aanleert en op een zelfstandige manier de geleerde leerinhouden verwerkt en inoefent. We beseffen uiteraard dat dit proces niet voor alle leerlingen even gemakkelijk verloopt. Daarom engageren wij ons om de leerlingen in de klas leerhoudingen bij te brengen, te leren plannen en zich te organiseren en geven wij hun studietips mee. Lessen en taken worden niet zomaar gauw genoteerd in de schoolagenda, maar worden aanzien als een adequate werkvorm. Er wordt dan ook eerst in de klas met de leerlingen besproken hoe de lessen geleerd en de taken gemaakt kunnen worden.

Engagement i.v.m. evaluatie
We beschouwen het huiswerk als een volwaardige didactische werkvorm en zijn daarom bereid het ook op een volwaardige manier te evalueren. Alle huiswerken worden nagekeken en afhankelijk van het feit tot welke soort het behoort, zal de evaluatie verschillend zijn: schriftelijk of mondeling. In ieder geval krijgen alle leerlingen op die manier feedback over hun werk. We opteren vanzelfsprekend voor een individuele feedback, maar beseffen daarbij wel dat dit niet voor alle huiswerk haalbaar is.

Afdrukken E-mailadres

Contact Other

Contacteer ons
Kapellenstraat 43
9280 Denderbelle
Oost-Vlaanderen

Telefoon:

052/41-09-64

0496/08-11-12