Communicatie

Vóór een inschrijving informeren ouders zich graag. Ouders kunnen informatie over onze school informatie vinden op de website www.dorpsschoolbelle.be. Hier vinden geïnteresseerde ouders contactgegevens van de directeur, info en schoolreglement, beleidsteksten zorg en huiswerk, schoolnieuws en foto’s, contactgegevens VCLB, nieuws uit de ouderraad, … In de maand mei verspreiden we, samen met de uitnodiging van het schoolfeest, een schoolfolder. Hier staan de contactgegevens van de directie op en de periodes wanneer de school open is tijdens de grote vakantie. De school stuurt ook een persoonlijke uitnodiging naar gezinnen met peuters en kleuters voor de opendeurdag in april. Op deze dag kan ook ingeschreven worden*. Verder houden we inloopdagen voor de nieuwe peuters voor elke instapdag. Het schoolteam maakt tijd voor ouders die een gepaste school zoeken voor hun kind(eren). De directeur ontvangt meestal de ouders en bespreekt met hen de sterktes en beperkingen van onze school en doet de inschrijving. Eén van onze troeven waar onze school mee uitpakt is de kleinschaligheid. Onze klasjes zijn niet overbevolkt.Ook kinderen die extra aandacht en zorg nodig hebben zijn op onze school ook zeker welkom. Er wordt vaak op ouders een beroep gedaan om leerlingen te vervoeren naar allerlei activiteiten en om te komen klussen op school. Dit brengt ouders ook dichter bij elkaar. Ouders krijgen ook de kans om de zorgen en de noden van hun kind te verwoorden, indien deze er zijn. De directeur/zorgco noteert dit zorgvuldig en communiceert dit achteraf met de leerkracht. Voor de inschrijving van een anderstalige leerling, probeert de directeur in het Engels of Frans de inschrijving te realiseren. Indien de ouders ook deze talen niet machtig zijn, wordt een tolk ingeschakeld. Wanneer ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen. 

*Niet van toepassing tijdens corona-periode code oranje en rood

Afdrukken E-mailadres

Contact Other

Contacteer ons
Kapellenstraat 43
9280 Denderbelle
Oost-Vlaanderen

Telefoon:

052/41-09-64

0496/08-11-12