Belangrijke accenten binnen de kleuterschool

    Eerste contact moet positief zijn

Het contact met de computer in de klas zal voor heel wat kleuters de eerste vorm zijn van contact met het medium. Het is van het grootste belang dat dit eerste contact leidt tot een positieve ingesteldheid. Uit het ontwikkelingsplan weten we dat ‘positieve ingesteldheid’ de basis is van ontwikkelingsgericht werken. Bij het werken op de computer bij jonge kleuters zal men dus in de eerste plaats letten op het feit dat zij zich emotioneel goed voelen, gemotiveerd zijn, plezier beleven, nieuwsgierig zijn, initiatief durven nemen…

   

We zorgen dus best voor software die de kleuter herkent (bijvoorbeeld met een

tv - figuurtje), software met leuke effecten en herkenbare situaties.

Aanvankelijk vermijden we best programma’s die erg prestatiegericht zijn of waarbij

 te sterk gefocust wordt op ‘goed/fout’.

 

    Correcte houding en muisgebruik

Het is belangrijk om van bij het eerste gebruik te letten op een correcte houding en het juist hanteren van de muis’.We vestigen regelmatig de aandacht van de kinderen op het belang van een goede zithouding. We zorgen dat de computer goed opgesteld is: scherm op ooghoogte. Een aan kleuterhandjes aangepaste muis laat toe om vlotter te werken.

Bij oudere kleuters kan het wenselijk zijn om eens een thema uit te werken waarbij het belang van goede houding geduid wordt.

    Leren communiceren met dit interactief medium

De computer onderscheidt zich van andere media door het feit dat hij interactief is. Kleuters zullen in de eerste plaats moeten leren communiceren met de computer. De computer communiceert vooral via VISUELE elementen: belangrijk is o.m. de vorm van de cursor die zich voortdurend wijzigt, pictogrammen die bepaalde functies activeren, de verborgen klikpunten in programma’s,…

Ook AUDITIEVE elementen zijn belangrijk: als aanduiding van goed of fout, bijkomende uitleg door een hulpfiguur,…
Hier worden heel wat ontwikkelingsaspecten aangesproken: auditieve en visuele boodschappen interpreteren en er gepast op reageren, kennismaken met geschreven taal, het kleinmotorisch bewegen (muishandeling vlot kunnen uitvoeren) en zeker het nauwkeurig waarnemen.
Geef kleuters voldoende tijd om te experimenteren, liefst in een niet al te drukke interface.

    ‘Navigatiesysteem’ hanteren

Tot ‘vlot communiceren’ behoort ook het begrijpen en kunnen hanteren van het navigatiesysteem eigen aan het pakket en de wijze waarop de moeilijkheidsgraad kan worden ingesteld. In de meeste software wordt gestart vanuit een menu. De kleuter krijgt een aantal keuzen waaruit hij kan kiezen. Deze keuzes worden niet altijd op dezelfde manier voorgesteld.

 

Vaak wordt er ook tekst gebruikt. Ook voor het instellen van de moeilijkheidsgraad zijn er verschillende mogelijkheden. Het is duidelijk dat naargelang het navigatiesysteem en de wijze van instellen van moeilijkheidsgraad andere ontwikkelingsaspecten worden geactiveerd.

 

    Feedback

De meeste spelletjes op de computer houden een opdracht, een taak in voor de kleuter. De kleuter krijgt feedback over het al dan niet goed uitvoeren van de taak. Ook kan hij soms hulp vragen.

 

    Een onmisbaar instrument in het dagelijkse leven

De computer is voor veel mensen een onmisbaar werktuig. Daardoor neemt hij een belangrijke plaats in hun leven in. Het is belangrijk dat kleuters hiermee bij gelegenheid worden geconfronteerd. Let erop dat bij de uitwerking van een BC bij gelegenheid ook eens de functie van de computer ervaren wordt, laat eens een papa,… getuigen en demonstreren wat de computer voor hem of haar betekent. Ook verhaaltjes kunnen hier helpen.

 

    Een creatief werktuig

Sommige softwarepakketten bieden kleuters de kans om zelf een tekening aan te vullen, wijzigen (kleuren, figuren verplaatsen…) . Het is zelfs mogelijk om ze met een tekenprogramma als Paint te laten experimenteren. Daarbij doen kleuters heel wat ervaringen op!

 

Zeker loont het de moeite om kleuters te betrekken bij het aanmaken van een eigen computerwerkstuk, zoals een multimediaal naslagboek over een uitgewerkt thema, een dagboek, een eigen beeldenboek, een levend boekje… Een presentatiepakket biedt hier schitterende mogelijkheden!

 

 


    Informatie & communicatie

De computer hanteren als informatie- en communicatie-instrument en vooral het kennismaken met internet mag ook in de kleuterklas aan bod komen. Naar aanleiding van actualiteit samen met de kleuters enkele websites bezoeken die foto’s en eventueel geluiden en videofragmenten bevatten.

Waarom zou de juf ook niet eens een foto of een tekening zoeken op het internet en afhalen voor gebruik in de klas? En een e-mailtje sturen naar de ouders van een kleuter uit de klas of naar de directeur, of naar een andere kleuter…

    Software met meerwaarde

Softwarepakketten bevatten oefenvormen die rechtstreeks appeleren aanleerplandoelen. Sommige werkvormen zijn analoog aan het werken met materiaal of op papier (b.v. memory spelletjes, verschillen herkennen in figuren, puzzelen, mozaïek…). Maar er zijn ook werkvormen die enkel op de computer kunnen en ons beoogde doel op een nieuwe manier benaderen. Vooral bij deze laatste is het mogelijk te komen tot een duidelijke meerwaarde.

    Overaanbod software


Het overgrote deel van het software-aanbod richt zich tot thuisgebruik.

Dit maakt dat ze niet altijd geschikt is om gericht te werken aan ontwikkelingsdoelen.

Als gebruiker is het belangrijk dat we zicht hebben op de faciliteiten die een pakket kan

bieden voor klasgebruik. De vele edutainment-programma’s hebben vele mogelijkheden,

maar ook beperkingen: ze zijn vervaardigd voor een grote doelgroep, zijn

multi-functioneel, het multimediale is van hoge kwaliteit want het accent ligt op plezier

  1. beleven. Meestal zijn dit internationale producten, vertaald naar het Nederlands.

  

Afdrukken E-mailadres

Contact Other

Contacteer ons
Kapellenstraat 43
9280 Denderbelle
Oost-Vlaanderen

Telefoon:

052/41-09-64

0496/08-11-12