Afspraken

Afspraken

  • In de eerste graad controleert de leerkracht dagelijks de agenda. In de hogere graden gebeurt dit wekelijks. We verwachten dat de ouders dagelijks de agenda controleren en ondertekenen.
  • Indien het kind door onvoorziene omstandigheden belet was het huiswerk te maken kan dit door de ouders genoteerd worden in de agenda. Het kind mag tegen de volgende dag het huiswerk in orde brengen.
  • Als de leerling het huiswerk reeds verschillende malen vergat te maken, zal de
    klassenleerkracht u dit eerst melden. Indien nodig zullen de ouders hiervoor uitgenodigd worden voor een gesprek.
  • Kinderen die regelmatig niet in orde zijn met huistaken kunnen tijdens de middagpauze naar de klas geroepen worden om hun werk te maken.
  • Indien de leerling de huistaken niet aankan of er te lang moet aan werken, kunnen de ouders dit in de agenda noteren. De leerkracht zal er de volgende dag de nodige aandacht aan besteden en eventueel het huiswerk nog eens uitleggen.
  • Elke klas heeft ook nog specifieke afspraken rond het niet in orde zijn met huiswerk. Deze afspraken zullen u meegedeeld worden op de infodag in september.

Afdrukken E-mailadres

Contact Other

Contacteer ons
Kapellenstraat 43
9280 Denderbelle
Oost-Vlaanderen

Telefoon:

052/41-09-64

0496/08-11-12