Aanpak

Aanpak

We voorzien een geleidelijke stijging in de hoeveelheid huiswerk naarmate de leerlingen in een hoger leerjaar zitten. Het is niet eenvoudig om een exacte schatting te maken van de gemiddelde werktijd, de individuele verschillen zijn soms groot. Enkele richttijden :
  • klas 1: 10 minuten
  • klas 2: 20 minuten
  • klas 3: 30 minuten
  • klas 4: 40 minuten
  • klas 5: 50 minuten
  • klas 6: 60 minuten

In klas 1, 2 en 3 wordt maximum 3x per week huiswerk voorzien. Daarnaast is er nog het inoefenen van het woordpakket voor alle leerjaren, de leestraining voor de 1ste graad en vanaf het 2de leerjaar de tafeltraining. Vanaf het 4de leerjaar leren de kinderen een planning opmaken.
Op woensdagnamiddag, in het weekend en voor vakantieperiodes wordt er (zeker in de lagere klassen) weinig of geen huiswerk gegeven. We proberen ook rekening te houden met SVS-activiteiten op woensdagnamiddag, weekends van de parochiale jeugdbeweging, eerste en plechtige communie. Er worden geen toetsen gepland de dag na een vakantieperiode.

De leerkracht besteedt de nodige zorg aan het kiezen van de huistaken en neemt zijn tijd voor het opgeven ervan. Ook hier is een evolutie merkbaar: hoe ouder de leerlingen worden, hoe korter de ‘opgavefase’ en hoe groter de verantwoordelijkheid van de leerling wordt. De huistaken en lessen worden steeds genoteerd in de agenda.

Afdrukken E-mailadres

Contact Other

Contacteer ons
Kapellenstraat 43
9280 Denderbelle
Oost-Vlaanderen

Telefoon:

052/41-09-64

0496/08-11-12